<p id="t3rrv"><del id="t3rrv"></del></p>
    <pre id="t3rrv"><b id="t3rrv"></b></pre>

      <pre id="t3rrv"></pre>

       Hero Image

       Witamy

       Bristol-Myers Squibb Polska

       O Bristol-Myers Squibb Polska

       Bristol-Myers Squibb jest firm? biofarmaceutyczn?, której celem jest dostarczanie pacjentom leków o najwy?szej jako?ci, pozwalaj?cych walczy? z najci??szymi chorobami. Nasze specjalistyczne leki pomagaj? pacjentom w walce z licznymi nowotworami, AIDS czy wirusowym zapaleniem w?troby.

       Bristol – Myers Squibb, jako pierwsza firma farmaceutyczna na ?wiecie wprowadzi?a nowoczesn? immunoterapi? w leczeniu najpowa?niejszych i najtrudniejszych nowotworów. ?Nasze leki onkologiczne, ze wzgl?du na ich prze?omowy i innowacyjny charakter by?y nagradzane presti?owymi nagrodami farmaceutycznymi.

       Bristol-Myers Squibb dzia?a na ?wiecie ju? ponad 125 lat a jednym z naszych kluczowych czynników sukcesu jest szeroko zakrojony program badań i rozwoju, uznawany za jeden z?najbardziej efektywnych w bran?y. Pozwala nam to regularnie udost?pnia? pacjentom nowe leki.

       Na polskim rynku Bristol-Myers Squibb dzia?a od ponad 20 lat. Prowadzimy dzia?alno?? badawcz? i sprzeda?ow?. W Polsce znajduje si? tak?e centrala badań klinicznych dla regionu Europy ?rodkowo-wschodniej. Poza dzia?alno?ci? komercyjn? firma podejmuje równie? wiele dzia?ań i inicjatyw edukacyjnych we wspó?pracy ze stowarzyszeniami dzia?aj?cymi na rzecz pacjentów onkologicznych.


       Global Business

       Dyrektor Generalny (CEO):
       Centrala:
       Nowy Jork, USA
       Bran?a:
       Biofarmaceutyki
       Strona www:
       Skrót NYSE:
       BMY
       Inwestycje w R&D:
       4,94 mld USD ??cznie z nak?adami na odkrycie i opracowanie nowych leków
       G?ówne lokalizacje:

       Polska?

       Dyrektor Generalny:
       Antoni ?arski
       Siedziba:
       Armii Ludowej 26
       00-609 Warszawa
       国产天天拍拍天天谢