<p id="t3rrv"><del id="t3rrv"></del></p>
    <pre id="t3rrv"><b id="t3rrv"></b></pre>

      <pre id="t3rrv"></pre>

       Informace o lé?ivych p?ípravcích (VPOIS)

       Kde nás m??ete kontaktovat:

       Adresa:?

       Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
       Budějovická 778/3
       140 00 Praha 4

       Chcete-li oznámit ne?ádoucí ú?inky nebo závadu v kvalitě spojené s na?imi p?ípravky nebo máte-li odborny dotaz k na?im p?ípravk?m:

       Nav?tivte na?e globální stránky, kde m??ete oznámit ne?ádoucí ú?inky nebo závadu v kvalitě, ?i poptat medicínské informace v jiné zemi ne? ?eské republice.

       VPOIS

       Ve?ejně odborná informa?ní slu?ba

       Povinnost z?ídit tuto "Ve?ejně p?ístupnou odbornou informa?ní slu?bu - VPOIS" vyplyvá ze zákona ?. 378/2007 Sb. ve znění pozděj?ích p?edpis?.

       Dr?itel registra?ního rozhodnutí je rovně? povinen zp?ístupnit text P?íbalovych informací humánních lé?ivych p?ípravk? vhodnym zp?sobem nevidomym a slabozrakym. V p?ípadě této pot?eby vyu?ijte, prosím, audioslu?bu na některém z následujících telefonních ?ísel: 221016136, 221016111.

       Základní údaje o lé?ivych p?ípravcích jsou zpracovány shodně s p?íbalovymi informacemi schválenymi Státním ústavem pro kontrolu lé?iv. Pova?ujeme za d?le?ité zd?raznit, ?e Bristol-Myers Squibb nenese odpovědnost za následné ?kody a újmy vzniklé na základě vyu?ití ?i zneu?ití informací uvedenych na těchto stránkách. Informace o p?ípravcích obsahují údaje tykající se r?znych zdravotních rizik, chorob a léka?skych postup?. Ve?keré uvedené informace nejsou v ?ádném p?ípadě náhradou profesionální zdravotní pé?e. Zde uváděné informace o p?ípravcích vázanych na léka?sky p?edpis nesmí byt pou?ity k laické diagnóze a lé?bě nemocí vlastních anebo nemocí druhych osob.


       Seznam p?ípravk? registrovanych v ?eské republice:

       Lé?ivy p?ípravek

       ?

       Dostupnost
       na trhu

       Atripla

       Atripla 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety:?
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       Baraclude

       Baraclude 0,5 mg potahované tablety:?
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       ?

       Baraclude 1 mg potahované tablety:?
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       ?

       Baraclude 0,05 mg/ml perorální roztok:?
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       CeeNU Lomustine

       CeeNU Lomustine (CCNU) 40mg tvrdé tobolky:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       Empliciti

       Empliciti 300 mg:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       ?

       ?

       Empliciti 400 mg:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       ?

       Evotaz

       Evotaz 300 mg/150 mg potahované tablety:?
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       Litalir

       Litalir tvrdé tobolky:?
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       Maxipime

       Maxipime 1 g prá?ek pro injek?ní roztok:?
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       ?

       Maxipime 2 g prá?ek pro injek?ní roztok:?
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       ?

       Nulojix

       Nulojix 250 mg prá?ek pro koncentrát pro infuzní roztok:?
       P?íbalová informace,?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       Opdivo

       Opdivo 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok:?
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku
       Eduka?ní materiál pro léka?e
       Karta pacienta

       ANO

       ?

       Orencia

       Orencia 50 mg injek?ní roztok v p?edplněné st?íka?ce:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Orencia 87,5 mg injek?ní roztok v p?edplněné st?íka?ce:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Orencia 125 mg injek?ní roztok v p?edplněné st?íka?ce:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       ?

       Orencia 125 mg injek?ní roztok v p?edplněném peru:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Orencia 250 mg, prá?ek pro koncentrát pro infuzní roztok:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       Reyataz

       Reyataz 100 mg tvrdé tobolky:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Reyataz 150 mg tvrdé tobolky:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Reyataz 200 mg tvrdé tobolky:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Reyataz 300 mg tvrdé tobolky:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       ?

       Reyataz 50 mg perorální prá?ek:
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       Sprycel

       Sprycel 10 mg/ml prá?ek pro perorální suspenzi:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ?

       NE

       ?

       Sprycel 20 mg potahované tablety:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ?

       ANO

       ?

       Sprycel 50 mg?potahované tablety:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ?

       ANO

       ?

       Sprycel 70 mg?potahované tablety:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       ?

       Sprycel 80 mg?potahované tablety:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Sprycel 100 mg?potahované tablety:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Sprycel 140 mg?potahované tablety:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       Taxol

       Taxol koncentrát pro infuzní roztok:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       ANO

       Yervoy

       Yervoy 5 mg/ml koncentrát pro p?ípravu infuzního roztoku:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku
       Bro?ura pro zdravotníky
       Informa?ní bro?ura pro pacienty
       Vystra?ná karti?ka pro pacienta

       ANO

       Zerit

       Zerit 15 mg tvrdé tobolky:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Zerit 20 mg?tvrdé tobolky:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Zerit 30 mg?tvrdé tobolky:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Zerit 40 mg?tvrdé tobolky:?
       P?íbalová informace?
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       Zerit 200 mg?tvrdé tobolky:?
       P?íbalová informace
       Souhrn údaj? o p?ípravku

       NE

       ?

       国产天天拍拍天天谢